سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اقلیمـ رهایے

یا مَن یبَدِّل السَیئاتِ بالحَسنات ...

اندیشه های شیطان پرستی

    نظر

نُه اصل عقیدتی کلیسای شیطان
1. شیطان سمبل لذت جویی و آزادی و افراط است نه ریاضت کشی.
2. شیطان نماد وجود و زندگی شاداب و مادی است نه خوابی ناچیز و معنوی ( امور معنوی و غیر مادی، توهّم و تظاهر است).
3. شیطان می گوید کم عقلی و بی عفتی بهتر از ریاکاری و خود فریبی است.
4. شیطان می گوید مهربانی با کسانی که شایسته آن هستند بهتر است از عشق ورزیدن از روی ظاهر و برای جلب توجه.
5. شیطان سمبل انتقام جویی است!
6. شیطان سمبل مسئولیت پذیری برای مسئول است به جای دل مشغولی برای خون آشامان خالی ( اشاره به ترس مؤمنان از معاد و جهنم و انجام اعمال خوب).
7. شیطان انسان را با دیگر حیوانات کاملاً همانند می داند، گاه بهتر و اغلب بدتر از آن حیواناتی که بر چهار دست و پا راه می روند. بارها و بارها شدیدتر از آنهایی که در این راه به طور اجباری آلوده شده اند، به خاطر خدای معنوی اش و ظهور عقلانی، به صورت حیوانی شرور تبدیل شده است.
8. شیطان تمام آنچه را گناه نامیده شده مایه ی خرسندی و مسرت روانی، فکری و عاطفی می داند.
9. شیطان بهترین دوستی است که کلیسا تاکنون داشته، چرا که در تمام این سال ها کلیسا را مشغول داشته .
درباره نه اصل و بیانیه شیطان، نکاتی چند به ذهن می رسد که به برخی از آن ها اشاره می شود:
الف) آزادی و لذت بردن دو گونه است: آزادی مثبت و منفی. آزادی از بند نفس و خواهش های غیر مشروع و معقول آن مثبت و مطلوب است. لذت حاصل از آن هم واقعی و پایدار است. اما آزادی از همه قیود و شکستن حدود اخلاقی و الهی منفی است. پیروی از امیال شیطانی زبان، شکم و شهوت جنسی، عین اسارت است.
وحید: حال میتوان پرسید شیطان پرستی آزادی است یا اسارت؟ 100درصد اسارت!


شیطان پرستی و فرقه های نوظهور

    نظر

شیطان پرستی اکنون در حال انتقال نمادها به جامعه است و بزودی به انتقال ایدئولوژی نیز خواهد پرداخت. شیطان پرستی دارای یک جهان بینی بوده و شیطان پرستان برای اثبات حقانیت خود شواهد زیادی دارند و در مواردی می توانند افراد 6 تا 60سال را با خود همراه کنند. شیطان پرستان اکنون در دانشگاه ها و بین دانشجویان رخنه کرده و به اجرای برنامه ها از جمله کنسرت در دانشگاه می پردازند. شیطان پرستان، شیطان را به عنوان قدرت غالب در جهان می دانند و اگر کسی می خواهد در جهان خوب زندگی کند باید با شیطان باشد به طوریکه معتقدند راه خدا از طریق ارتباط با شیطان می گذرد! اما نکته جالب توجه در این میان اینست که آنها از طریق تهیه فیلم و موسیقی، شیطان پرستی را ترویج می دهند و اکنون این موسیقی در میان تعدادی از جوانان دست به دست می شود. یکی از شرایط عضویت و پذیرش از سوی گروه های نوظهور شیطان پرستی، مصرف مواد تخدیری بسیار قوی از جمله کوکائین، حشیش و قرص های اکس است. دلیل استفاده این گروه ها از این مواد ورود به حالت خلسه برای انجام مراسم های ویژه آنان است.
بد رفتاری با یتیم و ناتوانان ریشه بد رفتاری با یتیمان را می بایست در همین تکبر و عدم ترس از قیامت جست. در حقیقت هرگونه رفتار ضداخلاقی ریشه در بینش و نگرشی نادرست دارد که می بایست تصحیح گردد و خداوند گاه برای تصحیح از روش های همانند سازی بهره می گیرد. از این رو در آیه 8 و 9 نساء تبیین میکند که هرگونه بدرفتاری نسبت به یتیمان دیگران می تواند عاملی برای بدرفتاری نسبت به یتیمان خود شخص باشد.


مقابله با فرقه شیطان‏ پرستی

    نظر

کسانی که قصد نقد این فرقه را داشته‏اند، بیشتر به تبلیغ این جریان دامن زده‏اند؛ نه نقد و آسیب‏شناسی صحیح، علت این است که بیش از آنکه به ایدئولوژی شیطان‏‏گرایان بپردازند، به توضیح نمادها پرداخته‏اند و از قضا این همان کاری است که شیطان‏پرستان می‏خواهند، کسانی که قصد مبارزه با شیطان‏پرستی از طریق نمادها را دارند، باید در باب نمادها سه نکته اساسی را مورد توجه قرار دهند، غفلت از این سه امر، ممکن است به شناخت و تحلیل ناصواب این فرقه منجر شود و یا باعث ترویج ناخواسته آیین شیطانی شوند:
اول اینکه جریان شیطانی، بسیاری از نمادهایی را که در دیگر آیین‌ها و مسلک‌ها ریشه دارد، امروزه به سود خویش و در خدمت خود به کار گرفته است، بسیاری از نمادهایی که امروزه به نام شیطان‌پرستی مشهور شده، متعلق به جریان شیطانی نیست و آنها این نمادها را تصاحب کرده‌اند، هدف از این تردستی، اثبات ریشه‌دار بودن آیین‌شیطان پرستی و تثبیت آن و اعتماد ‌بخشی به یاران شیطان است. پاره‌ای از این نمادها در تمدن‌های باستانی مصر و یونان ریشه دارد و بعضی دیگر متعلق به شرق است؛ هر چند جریان شیطانی محصول عرفان یهود و فراماسونری و نتیجه نامشروع این دو جریان است، جریان شیطانی، امروزه خود را آیینی برخوردار از سنت‌های منحصر به‌ فرد، نمادهای ویژه، مبانی مجزا و در یک کلمه، یک «جریان مستقل تاریخی» معرفی می‌کند.
دوم اینکه؛ نمادها لزوماً معنای واحد ندارند، علت این که فرهنگ‌های مختلف از همدیگر تأثیر پذیرفته‌ اند و اقوام و ملت‌ها، در تعامل با دیگر فرهنگ‌ها، دست به اقتباس زده و به سود خود، تغییراتی در محصولات دیگران ـ البته به نسبت آرمان‌ها و ارزش‌های بومی خود ـ داده‌اند و به مرور این فرآورده جدید، نماد ارزش‌ها و باورهای ایشان شده؛ بنابراین نمادها نه ریشه واحد دارند و نه معنای واحد.
سوم اینکه؛ چون نماد ابزاری قوی و نافذ است و چون برخورداری از نمادهای گویا و متنوع، قدرتی بی‌بدیل محسوب می‌شود، نسبت دادن نمادهای دیگر آیین‌ها به شیطان‌پرستی، تلاش غیر مستقیم برای تبلیغ این مرام انحرافی و کمک ناخواسته به آن است؛ نمادهایی که امروزه در خدمت این جریان ضد دینی و ضد توحیدی ایفای نقش می‌کند؛ باید برای انتساب این جریان به عقبه سیاسی خود و فهم ریشه‌ها و مبانی استکباری آن مورد توجه قرار گیرد؛ نه استقلال دادن به این جریان و در نتیجه تبلیغ و تثبیت آن. از سوی دیگر آنچه تاکنون مورد غفلت قرار گرفته، نگرش‏های مؤسس این جریان در باب جهان‌بینی و هستی شناسی است، «آنتوان لاوی» که شخصیت مطرح جریان شیطانی است و سهم زیادی در پی‏ریزی این بنای ضد دینی داشته است، افکارش را در کتاب مقدس شیطان‏ پرستان مطرح کرده و تلاش دارد از حیث نرم افزاری این جریان را تقویت کرده و به مرز قبول نزدیک کند.


آموزه های تحریف شده مسیحیت، بستر اصلی ظهور شیطانگرایی مدرن

    نظر

آموزه‌های مسیحیت در قالب عهدین و بخصوص عهد عتیق زمینه و بستر اصلی ظهور شیطان‌گرایی مدرن است. در سفر پیدایش تورات، آموزه‌هایی بدین دیده می‌شود که ابلیس با خدا کشتی گرفت و درنهایت پیروز میدان مبارزه شد و پشت خدا را در این میدان به زمین زد. این آموزه بیان می‌کند که ابلیس قدرت برتر در جهان است و همان گونه که پیش از این اشاره شد، شیطان‌گرایی مدرن در الگو قرار دادن ابلیس به همین معنا توجه دارد. در واقع یکی از وجوه الگو بودن ابلیس و شیطان برای شیطان‌گرایان دقیقاً همین امر است که انسان باید به دنبال قدرت برتر و توانمندی بالاتر باشد و برترین قدرت در جهان از آن کسی است که خدا را به زانو درآورد و آن کسی که چنین کاری را کرده است، کسی جز ابلیس نیست. بنابراین تصویرهایی که عهدین و بخصوص عهد عتیق و تورات از ابلیس ارائه کرده‌اند زمینه بسیار مناسبی برای ظهور جریانی در جهان غرب فراهم کرده است که خواهان قدرت بالاتر و برتر است. اساساً شیطان‌گرایی مدرن در اعتقاد به قدرت برین و توانمندی بالا خلاصه می‌شود. اینان معتقدند کسی در این جهان ماندگار است که دارای برترین و بالاترین توانمندی‌ها و قدرت‌ها باشد. قدرت‌ زمانی در قالب و نمود تسلیحات جلوه‌گر شده است، در دوره‌ای دیگر در قالب قدرت اقتصادی و در دوره‌های جدیدتر در ارتباطات و ... اما معتقدند که امروزه، تمام عناصر قدرت با همدیگر دست به دست هم داده‌اند و مجموعاً و همراه با هم، عنصر اصلی قدرت را تشکیل می‌دهند؛ به تعبیر دیگر امروزه قدرت برتر در جهان از آن کسی است که دارای بالاترین تسلیحات، بیشترین ارتباطات، اقتصاد قوی‌تر و دانش برتر باشد.


شیطان پرستی معاصر

    نظر

شیطان پرستی معاصر با بحران های بعد از جنگ جهانی دوم پیوند خورده است. جنگ جهانی دوم شرایطی ناامید کننده ایجاد کرده بود. فریاد مبارزه و اعتراض از هر کوی و برزن بلند بود. جوانان دریافتند که نظام سرمایه داری، جهان را به مرز نابودی و انهدام رسانده است. ظلم و خفقان شدید باعث شد گروهی از جوانان عصیان کنند و اعتراض خود را با ترویج هیپی گری نشان دهند، بلکه بتوانند با طرح تفکری نو در حوزه اخلاق و امنیت اصلاح گری کنند. سرانجام جوانان، به ویژه دانشجویان برخاستند و با استفاده از ظرفیت موسیقی، با شعار «سرانجام اصلاحی باید» جنبش متال را به وجود آوردند. شاید اولین گام در به انحراف کشاندن این حرکت اصلاحی، استفاده از این ابزار (موسیقی) بود. در دهه اول موسیقی متال، تقریبا تمامی اشعار و ترانه های آن دارای خمیرمایه اعتراض آمیز بر ضد جنگ، عشرت طلبی و سلطه سیاسی بود. در این ترانه ها مبارزه با مدرنیته و سلطه تجاری موج می زد و بخش قابل توجهی از محتوای ترانه ها هم مربوط به مسائل معنوی، بیداری ضمیر انسان ها و ندای درون بود اما گردانندگان و طراحان نظام سرمایه داری بیکار نبودند. مهار بحران برای آن ها بسیار حیاتی بود. سرانجام با کشاندن کنسرت های اعتراض به دامن شیطان پرستی، توانستند از همراهی توده مردم با این جنبش جلوگیری کنند و با ترویج نمادها و پوشش های شیطانی در پاره ای از کنسرت ها، عملا به شناساندن این مرام به مردم کمک کنند. یقینا خواست اولیه جوانان معترض، ترویج و گسترش شیطان پرستی نبود.


مراسم های شیطان پرستی

    نظر

از جمله اهداف پلید گروه ها و فرقه های شیطان پرستی، القا و انتقال مفاهیم و مطالب انحرافی در قالب نمادهای تصویری، یارگیری و تشکیل گروه‏های مختلف در سراسر دنیا چرا که استفاده از نمادها خود نوعی جذب به گروه محسوب می‏شود، و اعمال شیطان پرستی اعمال و مراسم مختلفی به عنوان شیطان پرستی انجام می‏گیرد که اینجا به ذکر نمونه‏های مهم‏تر آن می‏پردازیم:
- مناسک جنسی: مهم‏ترین اعمالی که بر اجرای آن مداومت جدی دارند، اعمال جنسی است. آنان پس از انجام این کار از شیطان کمک میخواهند. این عمل همراه با خشونت می‏باشد به طوری که می‏توان عملکرد آنها را ناشی از مشکلات روحی و روانی چنین افرادی دانست، یعنی افرادی که به علت طرد شدن از جامعه یا آزار دیدن در دوران کودکی، نوجوانی و حتی جوانی، نوعی بیماری روانی پیدا کرده و با چنین اعمالی سعی در جبران آن دارند. مناسک جنسی در میان شیطان ‏پرستان موجب به وجود آمدن بیماری ایدز که شایع‏ترین بیماری‏ها در میانشان می‏باشد می‏توان اشاره کرد و عمده‏ترین نشانه‏های آنان را هم می‏توان در تجاوز، قتل به ویژه در تجاوز به کودکان و نوجوانان همراه با قتل دنبال کرد.
- مراسم عضویت یک عضو جدید: این مراسم مجموعه‏ای است کارهای مختلف که توسط کشیش کلیسای شیطان‏ پرستان و یا همسر وی انجام می‏شود. این عمل، در جادوگری نیز وجود دارد. در این مراسم، پنج بوسه‏ی مقدس وجود دارد که بر بدن شخص عضو شونده زده که باعث خیر و برکت، تقدیس او در بین شیطان ‏پرستان، تشکر از وی به منظور عضو شدن و در نهایت قبول فرد، خواهد شد.
- مراسم نماز سیاه یا نماز جماعت سیاه: این مراسم، یکی از مهم‏ترین مراسم شیطان است که در کلیسای شیطانی انجام می‏شود و دقیقاً همانند مراسم عشاء ربّانی مسیحیت می‏باشد با این تفاوت که تمام کارها برعکس انجام می‏شود. کشتن کودکان، ریختن خون معصومان و باکره‏ها و خواندن دعاهایی با مضامین متفاومت از جمله اعمال آنها می‎‏باشد. در این مراسم که از پلیدترین مراسم آنان می‏باشد، نمادهای مختلف شیطانی همچون ستاره‏ی پنج پر وارونه، جمجمه، شراب، خون، شمع و پارچه‏های سیاه، آتش‏دان و... دیده می‏شود.
- مراسم حج شیطان ‏پرستان یزیدیه: یزیدیان علاوه بر روزه‏های عمومی و خصوصی، نماز و زکات با تفاسیر خاص خود که مخالف ادیان الهی است، مراسم حجی دارند که در آن مرقد شیخ عدی را کعبه قرار داده و مراسم خون را با خوردن شراب، قرص‏های مخصوص، شادی کردن در روز 15ماه سپتامبر شرقی آغاز می‏کنند که تا پنج روز ادامه دارد. امروزه لالش یکی از پرستش‏گاه‏ها و محل انجام مراسم حج شیطان‏ پرستان یزدی، می‏باشد. از جمله اعمال مهم این حج، پرتاب دستمال به سنگ برجسته‏ای است؛ این مرحله از اصلی‏ترین مراحل حاجی شدن همراه با چشمان بسته با فاصله‏ای هفت متری دستمال سیاه بزرگی را به طرف سنگ پرتاب می‏کنند. اگر شخصی سه بار موفق شود این عمل را انجام دهد، حج آن شخص قبول است در غیر این صورت باید دو روز بعد بازگردد و مجدداً این کار را انجام دهد.
- موسیقی شیطان ‏پرستان: توصیه‏ای که شیطان ‏پرستان در مورد موسیقی می‏کنند: شنیدن آهنگ‏های تند، همواره با خشونت است که وحشت و نفرت را با خود دارد.
- مراسم قربانی کردن: در شیطان‏ پرستی جدید قربانی کردن مفهومی ندارد؛ اما برای آنان که هنوز پیرو شیطان‏ پرستی قدیمی و قرون وسطایی هستند، این کار در تاریکی شب انجام می‏شود. قربانی توسط آب مقدس غسل داده می‏شود و بر روی محراب خوابانده می‏شود. البته قربانی قبل از انجام مراسم بیهوش می‏شود و در کامل‏ترین مراسم قربانی کردن برای شیطان، پس از کشته شدن و نوشیدن خون وی، توسط آتش سوزانده می‏شود. در این مراسم خواندن وِردهای مخصوص و بی‏معنا و بعضی اوقات عِبری، انجام می‏گیرد.


شیطان پرستی نوین

    نظر

نوع شیطان‏ پرستی جدید به ایران طی یک بازده زمانی ده ساله با چند وقفه کوتاه راه نفوذ خود را پیدا کرد. مهم‏ترین عامل ورود شیطان‏ پرستی به ایران، رواج یافتن میل جوانان به استفاده از موسیقی متالیکا و ساز گیتار برقی بوده است که هرچند به صورت زیرزمینی و غیرمجاز بوده و مفاهیم آن سرشار از مفاهیم شیطان‏ پرستی می‏باشد. اقدام تأمل برانگیز و بسیار غیرمسئولانه متولیان امر (دوره اصلاحات)، در صدد صدور مجوز برای گروه‏ها، آلبوم‏ها و کتاب‏های اشعار موسیقی متالیکا نیز نقش اساسی را در جلب توجه عمومی مخاطبین جوان به این نحله انحرافی فراهم آورد. این در حالی است که آورندگان شیطان ‏پرستی به ایران شامل افراد و گروه‏های زیر می‏باشند: تحصیل‏کرده‏ها و سرخورده‏های اجتماعی در خارج از کشور که دچار خسارت و شکست‏های سنگین مادی یا معنوی شده بودند.
فعالیت فعلی این گروه‏ها و دیگر گروه‏های شیطان‏پرست :
تحرک در اینترنت  ترویج نمادها  ترویج متالیکا
پارتی‏های شبانه  همکاری با سلطنت‏طلب‏ها
اقدامات و رفتارهای شیطان‏پرستان
بی اعتقادی به خدا، دین، آخرت، پیامبران و...
اهانت به کتب مقدس و مخصوصاً کتاب انجیل که معمولاً آن را یا پاره می‏کنند و یا می‏سوزانند.
اهانت به علامت‏ها یا اشیاء و یا اماکن مقدس، مثلاً برعکس کردن صلیب حضرت مسیح(ع)، اهانت به قبله‏ و...
اغفال دختران با اقدام به آزار و اذیت و رابطه جنسی همراه با خشونت با آنها به خاطر عقاید ضد زنی و .....
کشتن و آزار حیواناتی مانند سگ، گاو، گوسفند و گربه به صورت دار زدن، سر بریدن، سوزاندن و...
برگزاری مراسم خودزنی و بعد از آن خوردن خون خود یا دیگری.


ترویج نمادها در جامعه

    نظر

در معرفی نمادهای این جریان انحرافی، نمادهایی مختص شیطان‏ پرستان است. همچنین نمادهایی که از آموزه‏های جادوگری و شبه جادوگری، مورد استفاده‏ ی شیطان ‏پرستان قرار می‏گیرد. شیطان‏ پرستان برای گسترش دادن هرچه بیش‏تر عقاید دور از واقعیت خود دست به تبلیغ، ترویج و پخش آن می‏کنند تا از طریق آن بتوانند طرفداران متعددی در گوشه و کنار جامعه‏ ها برای خود پیدا نمایند. در این زمینه ترویج را از راه‏های متفاوتی همچون، حکومت ها، فیلم ها، اینترنت، محصولات کودکان، پوشش، آرایش، زیورآلات و خالکوبی ها دنبال می‏کنند.
ستاره پنج پر، دو مثلث معکوس روی هم (ستاره داود)، صلیب معکوس (ضد مسیحیت) و نشانه آمون خدای مصریان را از جمله نمادهای پیروان شیطان پرستی است.
حکومت‏ها ـ در بعضی از جامعه‏ ها، نفوذ شیطان ‏پرستی به حدی است که رهبران سیاسی و حتی مذهبی مانند جرج بوش پدر، رونالد ریگان، بیل کلینتون، جرج دبلیو بوش، اوباما، سناتور جان کری، لورا بوش، سیلویو برلوسکنی و... به ناچار و یا به طور دلخواه این فرقه را به طور رسمی می‏پذیرند. هرچند پذیرش دولت‏ها چه به صورت رسمی و یا به صورت‏های دیگری نیز باشد؛ عاملی برای حمایت و گسترش شیطان ‏پرستان در گوشه و کنار جهان بیکران است.
فیلم‏ها ـ نمادهای شیطان‏ پرستان بطور دائم در فیلم‏های مختلفی دیده می‏شود که برخی از آنها عبارتند از: گنجینه ملی، سه ایکس، وَن هلسینگ، طالع نحس، جن‏گیر، ارباب آرزوها، ارباب حلقه‏ ها، خانه، مرا به جهنم ببر، بازی کودک، فرشتگان و شیاطین، مهاجم مقبره، مقبره‏ ی شیطان، پناهگاه شیطان، سرزمین دور افتاده، مکس پین و... در چنین فیلم‏هایی نمادها معرفی و مطرح می‏شوند و در بعضی فیلم‏ها راه‏ حل مشکل یا امر مهم درک همان نماد است و قهرمان فیلم به طور دائمی با آن نماد درگیر است.
اینترنت ـ در وبلاگ‏ها و پایگاه‏های اینترنتی، اشخاصی برای تبلیغ و ترویج نمادها تلاش می‏کنند و به شکل‏های گوناگونی آنها را مطرح می‏نمایند. به عنوان مثال، پایگاه اینترنتی کلیسای شیطان، نمادها را به صورت‏های مختلف معرفی و تبلیغ می‏کند.
جادوی کودکان ـ در آموزه‏های شیطانی، دستور خاصی در مورد کودکان آمده است. در میان محصولات سرگرمی کودکان ما می‏توانیم لباس‏های با نقش شیطان‏، بازی‏های کامپیوتری، کارتون، انیمیشن و... شیطان را به عنوان یک موجود دوست ‏داشتنی تبدیل و نمادها و ترویج آن را مشاهده کنیم. شخصیت‏هایی همچون غول، هیولا، شیطان و جادوگر از محبوب‏ترین سرگرمی‏های کودکان می‏باشد. تأثیر این محصولات به طوری است که بعد از پخش فیلم‏های هری پاتر، شعار بسیاری از کودکان در کشورهای مختلف غربی آمادگی خود را برای شرکت در مدرسه جادوگری اعلام کردند و پس از آن کودکستان و مدرسه‏ هایی با لباس‏ها و نمادهای جادوگری تأسیس شد و ابزار و لباس‏های هری پاتر به صورت گسترده در مغازه‏ ها به فروش رسید.
لباس‏ها و پوشش‏ها ـ برخی از افراد که متأسفانه عده‏ ی زیادی را جوانان تشکیل می‏دهند با اطلاع و یا بدون اطلاع سراغ لباس‏ها و پوشش‏های عجیب و غریب می‏روند. هرچند در میان افراد استفاده‏ گر این نوع پوشش‏ها اعتقادی به شیطان‏ پرستی و افکار آنان نداشته باشند، ولی باز هم به نوعی تابلوی متحرکی برای تبلیغ و ترویج نمادها و عقیده‏ های آنان هستند. می‏توان برخی از علائم شیطان ‏پرستان را بر روی لباس‏های ورزشی مانند اعداد ... را مشاهده کنیم.
آرایش‏‏ها و خالکوبی‏ها ـ استفاده از آرایش‏های تند و زننده با حالت مو و صورت غیرمعمول همراه با خالکوبی‏های مبتذل و نمادین مجموعه‎ای از ظواهر شیطان‏ پرستان و طرفداران آنان می‏باشد که توجه بسیاری را به خود رواج نشست‌های مخفی پارتی با نواختن موسیقی و ....
جواهر زینتی ـ نمادهای شیطانی از تصاویر و نقش‏های همیشگی جواهر و زینت‏های شیطان‏ پرستان می‏باشد. این جواهرات به صورت دائمی در کنسرت‏ها، فیلم‏ها، کلیپ‏ها و ظاهر افراد مورد استفاده قرار می‏گیرد. متأسفانه امروزه، این اشیاء در بازارهای کشور البته در برخی از مغازه‏ های مخصوص که اقدام به فروش آن می‏کنند را به راحتی می‏توان یافت کرد.


اهداف پلید فرقه‏ های انحرافی

    نظر

از جمله اهداف پلید گروه ها و فرقه های شیطان پرستی، القا و انتقال مفاهیم و مطالب انحرافی در قالب نمادهای تصویری، یارگیری و تشکیل گروه‏های مختلف در سراسر دنیا چرا که استفاده از نمادها خود نوعی جذب به گروه محسوب می‏شود، جذب افراد با تبلیغ و ترویج نمادها، ایجاد مدهای جدید مو، لباس، آرایش، ایجاد بودجه‏های اقتصادی برای فعالیت‏های شوم خود از طریق فروش نمادها به صورت جواهر یا لباس، استفاده و ترویج جادوگری از طریق نمادهای آن، فلسفه‏بافی و رمزگونه رفتار کردن، پشت پرده‏ی نمادها و به سُخره گرفتن ادیان دیگر به ویژه مسیحیت با نمادهای مختلف است.


شیطان پرستی؛ مسیری برای انحطاط جسم و روح

    نظر

شیطان بر سر پیمانی که با خویش بسته بود، هنوز هم باقی مانده؛ چند سالی بیش تر نگذشت که شیطان و شیطان پرست ها پا به این مرز و بوم شرقی گذاشتند و در حال آلوده کردن جوانان هستند. اگرچه در این راه بسیاری از جوانان بر عقاید مذهبی خود پایبند بوده و فریب این گروه را نخوردند اما بودند آنهایی که بی اطلاع از لباس هایی که بر تن می کنند، بی توجه به مدل موهایی که آرایش می کنند، بدون اینکه بدانند زیور آلاتی که استفاده می کنند هر کدام نمادی از شیطان پرستی با خود به همراه دارد، به نوعی انگ شیطان پرستی به خود چسباندند.
رواج نشست‌های مخفی پارتی با نواختن موسیقی راک و متال به صورت هفتگی و حضور جمعی از جوانان با ظاهری نامناسب و مزین به آلات و نمادهای شیطان‌پرستی که به رقص و حرکات نامتعارف دست می زنند، از جمله برنامه های ویژه شیطان پرستان در ایران است. این در حالی است که سایت های اجتماعی نیز به صورتی کاملاً هدفمند مخاطبان خود را انتخاب کرده و آن ها را به مجالس مخفیانه خود می کشند. از آنجایی که بسیاری از افراد بویژه جوانان در داخل کشور مفهوم موسیقی، پوشش و علائم شیطان پرستی را نمی دانند و ناآگاهانه از آن استفاده می کنند که این خود باعث ایجاد سوءظن نسبت به این افراد در بین دیگر افراد جامعه خواهد شد.